Serba – Serbi Dajjal


Berikut ini saya summary-kan dari Hadist-hadist yang dikumpulkan semua yang berhubungan dengan Dajjal.

1. Sesungguhnya Dajjal selalu membawa air dan api. Api itu adalah Air yang sejuk, sedangkan Air sebenarnya adalah Api. [1]
2. Al Masih Ad Dajjal Picek (buta sebelah) matanya yang kanan seperti sebuah anggur menggembung. [2]
3. Dajjal akan turun di lembah air Murqonah. [3]
4. Oang yang datang kepada Dajjal kebanyakan kaum wanita, sehingga seseorang akan pergi menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, dan kepada bibinya untuk meneguhkan hati mereka karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. [3]
5. Akan datang suatu masa di mana manusia mengangankan ketemu Dajjal karena penderitaan demi penderitaan yang dialami. [4]
6. Tiga tahun sebelum kemunculan Dajjal, tahun pertama 1/3 tahun kering, tahun kedua 2/3 tahun kering, tahun ketiga kering sepanjang tahun. Tahlil, Takbir, Tasbih dan Tahmid menjadi makanan. [5]
7. Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah memperingatkan kaumnya darinya. Nuh telah memperingatkan kaumnya darinya (Dajjal). [6] [7]
8. Dajjal itu memiliki mata yang buta sebelah, sedangkan Allah tidak buta sebelah. [6]
9. Dajjal akan datang dengan membawa semisal surga dan neraka, yang ia sebut sebagai surga sebenarnya adalah neraka. [7]
10. Ketika Rasulullah saw menceritakan tentang Dajjal, para Sahabat r.a begitu yakinnya sehingga mereka merasa Dajjal sudah datang dan sedang berada di kebun, sehingga mereka pun pergi ke kebun untuk memeriksa. [8]
11. Dajjal seorang pemuda berambut keriting [8]
12. Dajjal mata kanannya celek [8]
13. Dajjal mirip dengan Abdul Uzza bin Qathan (lelaki Quraisy yang hidup di zaman Jahiliyah) [8]
14. Cara menangkal Dajjal dengan membaca surat Al Kahfi [8]
15. Dajjal keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa kesana kemari [8]
16. Dajjal keluar selama Empat puluh hari. Satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, satu harinya seperti seminggu, sisa harinya seperti hari-hari biasa. Jadi Totalnya adalah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. [8]
17. Ketika 1 hari seperti 1 tahun, sholatnya tetap dilakukan sebanyak shalat selama 1 tahun dan waktu shalatnya diperkirakan saja. [8]
18. Kecepatan Dajjal bergerak seperti awan yang ditiup angin [8]
19. Dajjal mendatangi suatu kaum lalu menyeru mereka, kemudian mereka beriman kepadanya dan mematuhinya. [8]
20. Dajjal bisa memerintahkan langit, lalu turunlah hujan. [8]
21. Dajjal bisa memerintahkan bumi, keluarlah tumbuh-tumbuhan. [8]
22. Dajjal bisa membuat Punuk unta dan kantung susu hewan ternak penuh berisi. [8]
23. Jika ada kaum yang tidak mau menuruti perintah Dajjal untuk mengimani dan mematuhi dia, maka kemudian ia meninggalkan daerah tersebut, lalu mereka ditimpa kekeringan sampai mereka tidak mempunyai sedikitpun harta. [8]
24. Suatu ketika Dajjal melewati gedung yang runtuh dan berkata, ‘Keluarlah harta karunmu!’ , maka harta berterbangan mengikutinya seperti lebah (mengikuti ratunya). [8]
25. Nanti ada kisah seorang pemuda, Dajjal menebasnya dengan pedang hingga badannya terbelah dua. Kemudian ia panggil lagi, si pemuda yang sudah terbelah itu bangkit sambil mentertawakan Dajjal. [8]
26. Dajjal dikejar dan dibunuh Nabi Isa a.s di pintu kota Lud, Palestina. [8]
27. Tamim Ad-Dari dan teman-temannya pada masa Rasulullah saw masih hidup, pernah ketemu Dajjal di suatu pulau ketika mereka terdampar selama sebulan di sekitar laut Syam atau Laut Yaman. [9]
28. Cerita dari Tamim Ad-Dari di zaman Rasulullah saw masih hidup bahwa Dajjal di sekap di dalam biara, laki-laki yang sangat besar tubuhnya dan tegap tubuhnya, kedua tangannya dibelenggu ke kuduknya, antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. [9]
29. Cerita dari Tamim Ad-Dari di zaman Rasulullah saw masih hidup bahwa Dajjal di pulau tsb dijaga oleh binatang yang seluruh tubuhnya penuh dengan bulu, yang bisa bicara dan mengaku bernama Al-Jassasah. [9]
30. Dajjal akan mendatangi seluruh tempat di muka bumi kecuali Mekkah dan Madinah. [9]
31. Mekkah dan Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal karena dia akan dihadang oleh Malaikat yang menghunus pedang, dan tiap-tiap lorongnya ada Malaikat yang menjaganya. [9]
32. Dajjal akan keluar dari arah timur (Rasulullh saw mengatakannya ketika beliau sedang di Madinah). [9]
33. Dajjal tidak akan muncul sehingga sekalian manusia telah lupa untuk mengingatnya dan sehingga para imam tidak lagi menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar. [10]
34. Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan keturunan Adam sehingga hari kiamat tiba yang lebih besar dari finah Dajjal. [11] 

Ref:
[1] HR. Shahih Muslim 2497
[2] HR. Shahih Muslim 2476
[3] Musnad Ahmad 7 : 790 dengan tahqiq Ahmad Syakir, dan beliau berkata, “isnadnya Shahih.”)
[4] HR.Thabrani dalam Al-Awsath dan Bazzar dengan riwayat yang mirip dengannya, para perawi keduanya adalah perawi yang tsiqoh, sebagaimana dikatakan oleh Haitsami
[5] HR. Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, Shahih. Lihat Ash-Shahihah no.2457
[6] HR. Bukhari; Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir
[7] HR. Bukhari dan Muslim; Kisah Para Nabi karya Ibnu Katsir
[8] HR. Muslim; Fitnah & Petakah Akhir Zaman, Abu Fatiah Al-Adnani, Hal 227 – 228, Cetakan I. Januari 2007, Edisi Revisi, Granada Mediatama, Solo
[9] HR. Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Amir bin Syurahil Asy-Sya’bi suku Hamdan dari Fatimah binti Qais
[10] Al-Haitsami berkata dalam kitabnya Majma’uz Zawa-id (VII/335), “Diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Ahmad dari periwayatan Baqiyyah, dari Shafwan bin ‘Amr, dan riwayat ini shahih seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Ma’in.
[11] HR. Muslim: Kitabul Fitan wa asyratis sa’ah no. 5329, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ahmad dalam Musnad no. 15664 dan 15676, Abu ‘Amr ad-Dani dalam al-Fitan dari Hisyam bin Amir

Pos ini dipublikasikan di dajjal dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s